Ohlašovací povinnost – evidence pálení

oheň 1

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje poskytuje pro veřejnost na www.hzssck.cz  evidenci pálení prostřednictvím internetu. Tato služba je určena pro právnické a podnikající fyzické osoby, které provádí spalování hořlavých látek podle zákona o požární ochraně. Této služby mohou využít i fyzické osoby, které provádí jednorázové spalování suchého nekontaminovaného rostlinného materiálu, např. jarní spalování větví stromů, trávy.

Po aktivaci webové stránky HZS Středočeského kraje najdete v pravé části stánky odkaz „Evidence pálení“, po jeho načtení se zobrazí formulář pro ohlašování pálení, který po vyplnění odešlete. Tím dojde k registraci pálení do programu evidence pálení a splnění ohlašovací povinnosti.

Tuto službu můžete využít při evidenci pálení ohňů u příležitostí „Čarodějnic“.


Vytvořeno 21.3.2023 8:08:48 | přečteno 301x | tana
load