Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 25. 8. 2022

ČEZ logo

Dovolte, abychom Vás informovali o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie v katastru Vaší obce dne 25. 8. 2022 od 7:30 do 16:00 v rozsahu uvedeném v příloze této zprávy.

Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality:

Pečky (okres Kolín) U Náhonu: č. p. 1155, 1216 kat. území Pečky (kód 718823): parcelní č. 1449/197

Energetický zákon nám ukládá povinnost oznamovat plánovanou odstávku nejméně 15 dní před její realizací, tj. omezením nebo přerušením dodávek elektrické energie.

Na základě uvedeného si Vás dovolujeme požádat o součinnost při informování Vašich obyvatel zveřejněním přiloženého oznámení na úřední desce, internetových stránkách a případně i dalším způsobem v místě obvyklým. Přerušení dodávky elektrické energie je nutné z důvodu plánovaných prací na distribuční soustavě, které jsou nezbytné pro zajištění bezpečných a spolehlivých dodávek elektřiny.

Zasílání oznámení o plánovaných odstávkách e-mailem nebo SMS si může sjednat každý zákazník ke svému odběrnému místu jednoduše a zdarma na www.cezdistribuce.cz/sluzba, popř. jsou tyto informace k dispozici také na www.cezdistribuce.cz/odstavky, a to vždy nejpozději 15 dnů před konáním odstávky. Děkujeme Vám za spolupráci a zveřejnění přiložených podkladů Vašim obyvatelům

Vytvořeno 8.8.2022 8:16:53 | přečteno 654x | tana
load