Pozvánka na jednání zastupitelstva města 15. 9. 2021

defaultni obr

Pozvánka na jednání zastupitelstva města, které se bude konat 15. 9. 2021 v 17:30 hodin. Místo konání: jídelna Základní školy Pečky, Tř. Jana Švermy čp. 342

Program jednání:
 1. Volba pracovních komisí
 2. Schválení programu jednání
 3. Prezentace návrhu "Úprava křižovatky Tř. 5. května a P. Bezruče v Pečkách"
 4. Prezentace studie "Dopravní situace zklidnění ul. V Kaštánkách"
 5. Informace vedení města o aktuální situaci ve městě
 6. Probíhající investiční akce ve městě
 7. Plnění rozpočtu k 31.7.2021, plnění plánu hospodářské činnosti k 30.6.2021
 8. Schválení uzavření "Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě
 9. Záměr dlouhodobého pronájmu pozemku č. parc. 2265/4 v k.ú. Pečky
 10. Převod zřizovatelské kompetence k Základní umělecké škole v Pečkách
 11. Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Pečky
 12. Vydání změny č. 1 Územního plánu města Pečky
 13. Návrh na založení Polabského hospodářského družstva, stanovy, členský vklad
 14. Hlášení o činnosti Městské policie Pečky
 15. Kontrola úkolů - informace "Usnesení.cz"
 16. Dotazy a připomínky občanů
 17. Různé

Podpisy odpovědných osob:

Alena Švejnohová - starosta(ka) v. r.

Vytvořeno 13.9.2021 10:28:04 | přečteno 360x | tana
load