Pozvánka na jednání zastupitelstva města 20. 10. 2021 v 17:30 hodin

Místo konání: Kulturní středisko Pečky, Tř. Jana Švermy čp. 255

Program jednání:

1. Volba pracovních komisí

2. Schválení programu jednání

3. Informace vedení města o aktuální situaci ve městě

4. Probíhající investiční akce ve městě

5. Plnění rozpočtu k 31.8.2021

6. Vypořádání podílového spoluvlastnictví u pozemku č. parc. 832/34 v obci a k.ú. Pečky.

7. Směna pozemku v majetku města za pozemky v soukromém vlastnictví.

8. Bezúplatný převod pozemků vč. komunikace a infrastruktury ve Velkých Chvalovicích - od fy. Architektika, s.r.o. se sídlem v Praze 2-Vinohrady, Chodská 1032/27

9. Smlouva o spolupráci veřejných zadavatelů na akci "II/329 Pečky, severní obchvat"

10. Podání žádosti o poskytnutí dotace na akci „Stavební úpravy a obnova interiéru Kulturního střediska Pečky – II. etapa“

11. Podání žádosti o poskytnutí dotace na akci "Úprava křižovatky Tř. 5. května a P. Bezruče v Pečkách"

12. Obecně závazná vyhláška č. 2/2021

13. Obecně závazná vyhláška č. 3/2021

14. Investiční návrhy k rozpočtu 2022

15. Zpráva z jednání kontrolního výboru

16. Kontrola úkolů


Podpisy odpovědných osob:

Alena Švejnohová - starosta(ka) v. r.

Vytvořeno 14.10.2021 9:30:58 | přečteno 417x | tana
load