Pozvánka na zasedání zastupitelstva města

znak pecky n

které se bude konat 21. 9. 2022 v 17:30 hodin. 

Místo konání: jídelna Základní školy Pečky, Tř. Jana Švermy čp. 342

Program jednání:

1. Volba pracovních komisí

2. Schválení programu jednání

3. Prezentace "Demografické studie - budoucí vývoj populace v Pečkách a spádovém okolí pro MŠ, ZŠ - 1. stupeň"

4. Dohoda o spolupráci s RP Pečky, s.r.o.

5. Prezentace studie "Kabiny TJ Velké Chvalovice"

6. Informace vedení města o aktuální situaci ve městě

7. Probíhající investiční akce ve městě

8. Plnění rozpočtu k 31.8.2022

9. Rozpočtové opatření č. 14/2022

10. Dohoda o spolupráci - Palma Development s.r.o.

11. Revokace usnesení – UZ-62-5/22

12. Uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby "Stavební úpravy a obnova interiéru Kulturního střediska Pečky – II. etapa"

13. Kabiny AFK, podání žádosti o dotaci, závazek spolufinancování projektu Rekonstrukce kabin AFK

14. Prodej nově zaměřeného pozemku č. parc. 700/5 (34 m2) v obci a k.ú. Pečky

15. Odkoupení pozemku č. parc. 500 (2.503 m2)-id. podíl ve výši ⅑ vůči celku - k.ú. Dobřichov

16. Odkoupení pozemku č. parc. 527/3 (3.386 m2)-obec a k.ú. Plaňany

17. Odkoupení pozemku č. parc. 327 (3.421 m2)-orná půda v obci Plaňany a k.ú. Blinka

18. Odkoupení pozemku č. parc. 1460/12 (77 m2) v obci a k.ú. Pečky

19. Pakt starostů Podlipanska pro klima a energii

20. Uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní - výstavba obchvatu města - Ing. Jiří Zajíc

21. Uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní - výstavba obchvatu města - Zdeněk Voženílek

22. Poskytnutí půjčky z FRB

23. Aktualizace strategického plánu za rok 2021

24. Kontrola plnění usnesení

25. Dotazy a připomínky občanů

26. Různé, diskuse


Podpisy odpovědných osob: Alena Švejnohová - starosta(ka) v. r. 14. 9. 


Veřejnost se může účastnit jednání zastupitelstva města prezenčně i distančně, činit dotazy prostřednictvím uvedeného odkazu v reálném čase zasedání.

Odkaz  na YouTube  - přenos zasedání zastupitelstva města pro veřejnost

Telefonní kontakt v době zasedání: 607 025 406
Odkaz pro přihlášení zveřejněn na webu města Pečky, aktuality


Vytvořeno 15.9.2022 7:23:38 | přečteno 951x | tana
load