Pozvánka na zasedání zastupitelstva města 14.12.2022

Radnice

Pozvánka na zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 14. 12. 2022 v 17:30 hodin. Místo konání: jídelna Základní školy Pečky, Tř. Jana Švermy čp. 342

Program jednání:

1. Volba pracovních komisí
2. Schválení programu jednání
3. Informace vedení města o aktuální situaci ve městě
4. Probíhající investiční akce ve městě
5. Zpráva z jednání Finančního výboru
6. Rozpočet 2023
7. Rozpočtový výhled 2023 - 2026
8. Závazek převodu majetku vodohospodářské infrastruktury ve složce pitná voda do vlastnictví Města Pečky
9. Informace o stanovení ceny vodného a stočného v roce 2023
10. Kontrola plnění usnesení
11. Dotazy a připomínky občanů
12. Různé, diskuse Podpisy odpovědných osob: Milan Paluska - starosta(ka) v. r.

Podpisy odpovědných osob:
Milan Paluska - starosta(ka) v. r.
Vytvořeno 8.12.2022 10:17:45 | přečteno 364x | tana
load