Pozvánka na zasedání zastupitelstva města č. 3/2023

Radnice

Pozvánka na zasedání zastupitelstva města č. 3/2023, které se bude konat 21. 6. 2023 v 17:30 hodin.Místo konání: jídelna Základní školy Pečky, Tř. Jana Švermy čp. 342

Program jednání:

1. Volba pracovních komisí

2. Schválení programu jednání

3. Informace vedení města o aktuální situaci ve městě

4. Zpráva o činnosti Městské policie v Pečkách

5. Probíhající investiční akce ve městě

6. Zápis z jednání Finančního výboru

7. Zápis z jednání Kontrolního výboru

8. Plnění rozpočtu k 30.4.2023

9. Účetní závěrka 2022

10. Závěrečný účet 2022

11. Rozpočtové opatření č. 4/2023

12. Dohoda o spolupráci - V.Udženija, M.Terzić, I.Čurajová, M.Milovanović - výstavba RD v k.ú. Velké Chvalovice

13. Strategie BESIP 2023-2030 města Pečky

14. Závěrečný účet DSO Pečecký region

15. Kontrola plnění usnesení

16. Dotazy a připomínky občanů

17. Různé, diskuse


Podpisy odpovědných osob:

Milan Paluska - starosta(ka) v. r.


 
Vytvořeno 15.6.2023 10:13:08 | přečteno 587x | tana
load