Pozvánka na zasedání zastupitelstva města č. 5/2023 - 20. 9. 2023

znak pecky n

Pozvánka na zasedání zastupitelstva města č. 5/2023 které se bude konat 20. 9. 2023 v 17:30 hodin. Místo konání: jídelna Základní školy Pečky, Tř. Jana Švermy čp. 342

Program jednání:

1. Volba pracovních komisí

2. Schválení programu jednání

3. Informace vedení města o aktuální situaci ve městě

4. Úprava Jednacího řádu

5. Návrh na vydání změny č. 2 územního plánu Pečky formou opatření obecné povahy

6. Dopravní studie města Pečky

7. Zpráva o činnosti Městské policie v Pečkách

8. Probíhající investiční akce ve městě

9. Zápis z jednání Kontrolního výboru

10. Revokace usnesení č. UZ-18-2/23

11. Plnění rozpočtu k 31.8.2023

12. Rozpočtová opatření č. 6/2023

13. Souhlas s uzavřením DPP

14. Kontrola plnění usnesení

15. Různé, diskuse

16. Dotazy a připomínky občanů


Podpisy odpovědných osob:

Milan Paluska - starosta(ka) v. r.


Veřejnost se může účastnit jednání zastupitelstva města prezenčně i distančně, činit dotazy prostřednictvím uvedeného odkazu v reálném čase zasedání.

Odkaz  na YouTube  - přenos zasedání zastupitelstva města pro veřejnost

Telefonní kontakt v době zasedání: 607 025 406
Odkaz pro přihlášení zveřejněn na webu města Pečky, aktuality


Vytvořeno 15.9.2023 10:13:55 | přečteno 156x | tana
load