Preventivní opatření

varování

informování obyvatel spojených s riziky používání silničního nadjezdu spojujícího obce Sokoleč a Vrbová Lhota

Nadjezd je ve velmi špatném stavu, kdy riziko z tohoto stavu plynoucí pro jeho uživatele je navíc umocněno skutečností, že nadjezd je nadměrně zatěžován řidiči motorových vozidel nerespektujících dopravní značení omezující maximální hmotnost vozidel, která mohou na nadjezd vjíždět. Značení je dost často ignorováno řidiči těžkých nákladních vozidel. Jedná se o zásadní a alarmující skutečnost, která ohrožuje život a zdraví osob pohybujících se po a v okolí  nadjezdu.

Tato skutečnost vyplývá ze zprávy zpracované společností DOSING-Dopravoprojekt Brno group, spol. s r.o., kterou společnost VÚŽ, a.s. nechala za účelem zjištění stavu nadjezdu zpracovat.

Vytvořeno 10.7.2023 17:25:07 | přečteno 977x | tana
load