Průzkum zájmu o kotlíkové dotace

plamen

Středočeský kraj zahájil na svých webových stránkách průzkum zájmu o kotlíkové dotace. Ta bude určena především pro nízkopříjmové domácnosti se zájmem výměny starého kotle na tuhá paliva za nový zdroj vytápění (kotel na biomasu, plynový kondenzační kotel, tepelné čerpadlo).

Kraj se dotazníkem snaží zjistit reálnou potřebu žadatelů a předpokládaný objem peněz pro podporu výměn starých kotlů. Pokud výměnu zvažujete, vřele doporučujeme dotazník vyplnit.

Co je možné uhradit z dotace (způsobilé výdaje)?


  • nový kotel,
  • stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací nového kotle,
  • stavební práce, dodávky a služby související s realizací nové otopné soustavy, nebo úpravou stávající otopné soustavy, včetně dodávky a instalace akumulační nádoby,
  • náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do stavu způsobilého k užívání a k prokázání splnění technických parametrů, ovšem pouze v období kolaudace (uvedení do trvalého provozu),
  • náklady na projektovou dokumentaci včetně nákladů na zpracování žádosti o podporu.

Dotazník


Vytvořeno 22.10.2021 15:11:31 | přečteno 333x | tana
load