Rozšíření odděleného sběru papíru a plastu z domácností

odpad

Město Pečky uspělo se žádostí o dotaci na rozšíření separace odpadů a obdrželo od Státního fondu životního prostředí ČR částku ve výši 2.530.110,- Kč. Z těchto prostředků jsou pořízeny nádoby i pro občany na třídění papíru a plastu. Tyto nádoby Město Pečky bezplatně poskytuje občanům na základě „Smlouvy o výpůjčce“, která je uzavřena během výdeje nádob.


Na základě této smlouvy jsou již vydávány nádoby opatřené unikátním čipem, který je navázán na konkrétního majitele a konkrétní nemovitost a proto bude třeba při změně majitele nemovitosti či přestěhování se v rámci města tuto skutečnost nahlásit. Nádoby musí být využity pouze v rámci katastru města a nesmí být umístěny někam jinam.

Doporučujeme občanům, aby si své vypůjčené nádoby individuálně označili z důvodu nezaměnitelnosti s jinými nádobami, např. číslo popisné atp.

Do konce prázdnin je již vydáno téměř 1.000 nádob.

Výdej nádob a uzavírání smluv

Nádoby jsou vydávány v Pečeckých službách s.r.o., na adrese Tř. Jana Švermy 49, Pečky, včetně uzavření příslušné smlouvy.

Výdej nádob a uzavírání smluv probíhá nadále. Od 3. září 2021 je zaveden stálý speciální čas pro výdej nádob, a to:

úterý  12:00 – 14:30 
pátek  6:30 – 11:00

Během ostatní pracovní doby nebude možné z organizačních důvodů nádobu předat a převzít.

Změna harmonogramu svozů komunálního odpadu

Od 1. září 2021 dojde ke změně harmonogramu svozů komunálního odpadu. Pravidelný svoz komunálního odpadu bude nadále probíhat ve stejné svozové dny, pouze se bude měnit četnost z 1x týdně na 1x za 14 dní. Z kapacitních důvodů množství odpadů od občanů na sídlišti se změna svozu komunálního odpadu na sídlišti nemění. 

Zavedení nového svozu tříděného papíru a plastu z domácností

Od 3. září 2021 se nově zavádí svoz tříděného papíru a plastu z domácností z vydaných nádob. Pravidelný svoz tříděného odpadu z domácností bude každý 1. pátek v měsíci.

Uvedení harmonogramu pravidelných svozů s následným pokračováním

Harmonogram pravidelných svozů odpadů z domácnosti v lokalitě Pečky – sever a Velké Chvalovice od 1. září 2021

Datum

Den

Komodita

3. září 2021

pátek

tříděný odpad

6. září 2021

pondělí

směsný komunální odpad

20. září 2021

pondělí

směsný komunální odpad

1. října 2021

pátek

tříděný odpad

4. října 2021

pondělí

směsný komunální odpad

18. října 2021

pondělí

směsný komunální odpad

1. listopadu 2021

pondělí

směsný komunální odpad

5. listopadu 2021

pátek

tříděný odpad

15. listopadu 2021

pondělí

směsný komunální odpad

29. listopadu 2021

pondělí

směsný komunální odpad

3. prosince 2021

pátek

tříděný odpad

13. prosince 2021

pondělí

směsný komunální odpad

27. prosince 2021

pondělí

směsný komunální odpad

Výše uvedený harmonogram je platný i pro následující období.

Harmonogram pravidelných svozů odpadů z domácnosti v lokalitě Pečky – jih od 1. září 2021

Datum

Den

Komodita

3. září 2021

pátek

tříděný odpad

7. září 2021

úterý

směsný komunální odpad

21. září 2021

úterý

směsný komunální odpad

1. října 2021

pátek

tříděný odpad

5. října 2021

úterý

směsný komunální odpad

19. října 2021

úterý

směsný komunální odpad

2. listopadu 2021

úterý

směsný komunální odpad

5. listopadu 2021

pátek

tříděný odpad

16. listopadu 2021

úterý

směsný komunální odpad

30. listopadu 2021

úterý

směsný komunální odpad

3. prosince 2021

pátek

tříděný odpad

14. prosince 2021

úterý

směsný komunální odpad

28. prosince 2021

úterý

směsný komunální odpad

Výše uvedený harmonogram je platný i pro následující období.

Svoz biologicky rozložitelných odpadů z domácností zůstává nadále nezměněn.

Výše uvedené změny navazují na novou legislativu, ke které se váže zejména nový zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech a jeho prováděcí vyhlášky. Zákon ukládá městům a obcím postupné snižování množství směsného komunálního odpadu, zvýšení vytříděnosti využitelného odpadu, ukončení skládkování nevyužitelného odpadu atd.

Výše uvedené změny harmonogramu svozů odpadů jsou vyvolány novou legislativou, která by za současné situace postupně významně navýšila náklady na odpadové hospodářství města. Realizací těchto změn bude město jednak plnit novou odpadovou legislativu a jednak bude nárůst nákladů na odpadové hospodářství pozvolný.


Vytvořeno 27.8.2021 8:41:51 | přečteno 605x | tana
load