Informace o odpadech

Město Pečky zavedlo sběr nápojových kartonů prostřednictvím kontejnerů umístěných na veřejném prostranství.

Nápojové kartony jsou krabice od mléka, vína či džusů. Město Pečky obdrželo od firmy EKO-KOM, a.s. tři kontejnery o obsahu 1100 l na nápojové kartony a rozšířilo sběrnou síť o další komoditu tříděného odpadu. Kontejnery jsou černé barvy s oranžovým víkem a jsou označeny oranžovou nálepkou NÁPOJOVÉ KARTONY. V Pečkách jsou umístěny v proluce vedle lékárny, v ulici Grégrova v nové zástavbě a ve Velkých Chvalovicích v ulici Ke Hřišti u bývalého obchodu s potravinami. Do těchto kontejnerů patří krabice od mléka, mléčných výrobků, vína, džusů, hotových omáček. Do kontejnerů nepatří měkké sáčky od kávy, měkké sáčky od potravin v prášku, nápojové kartony se zbytky nápojů a potravin.
Prosíme občany, aby do kontejnerů vhazovali kartony zmáčknuté a vyčištěné od zbytků potravin a to z důvodu dalšího zpracování a zamezení nepříjemného zápachu šířícího se z kontejnerů a to především v letních měsících. O poskytnutí dalších kontejnerů má město požádáno v roce 2019. 

ikona souboruMapa sběrných míst (kontejnerů) v Pečkách a Velkých Chvalovicích


Děkujeme, že třídíte.
MěÚ Pečky
odbor ŽP

Výsledek odpadového hospodářství města Pečky za rok 2022

popelnice

Povinné informace dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech – výsledek odpadového hospodářství města Pečky za rok 2022.

20.6.2023 2:41:45 | přečteno 207x | myjj | Celý článek
 

Svoz odpadů z domácností na rok 2023

popelnice

INFORMACE  PRO  OBČANY

místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství na rok 2023

Místní poplatek za likvidaci komunálního odpadu na rok 2023 se hradí v hotovosti nebo kartou v úřední dny (pondělí a středa 7:00-11:00, 12:00-17:00 hod.) od 16.01.2023 do 31.03.2023  na MěÚ v  Pečkách, odboru životního prostředí - (přízemí budovy).


7.12.2022 15:02:06 - aktualizováno 12.9.2023 10:04:16 | přečteno 5419x | tana | Celý článek
 

Ukončení svozu bioodpadů z domácností v roce 2022

Bioodpad

Pravidelný svoz bioodpadů z domácností bude ukončen 6. prosince 2022 v souladu s Plánovacím kalendářem svozu odpadu 2022 z domácností.

15.11.2022 15:26:42 | přečteno 1208x | tana | Celý článek
 

Výsledek odpadového hospodářství města Pečky za rok 2021

popelnice

Povinné informace dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech – výsledek odpadového hospodářství města Pečky

Dne 23.12.2020 schválila vláda nový zákon o odpadech č. 541/2020 Sb. a to s účinností od 01.01.2021. 

12.7.2022 17:48:55 | přečteno 388x | tana | Celý článek
 

Změna četnosti svozu komunálního odpadu v letních měsících

popelnice

Město Pečky informuje občany, že v měsíci červnu až srpnu 2022 bude probíhat svoz komunálního odpadu ve městě Pečky (sever a jih) a obci Velké Chvalovice s pravidelnou četností 1x týdně. Změna se netýká sídliště, kde zůstává nadále svoz komunálního odpadu 1x týdně.


30.5.2022 13:56:37 | přečteno 1106x | tana | Celý článek
 

ZAHÁJENÍ ODDĚLENÉHO SVOZU PAPÍRU A PLASTU

popelnice

Od 1. června 2022 sníží město Pečky počty kontejnerů na papír a plast na 1+1 na každém stanovišti pro tříděný odpad (mimo sídliště a bytové domy) a zavádí oddělený sběr z domácností.

16.5.2022 11:26:20 | přečteno 598x | tana | Celý článek
 

Místní poplatek za komunální odpad na rok 2022

popelnice

Místní poplatek za likvidaci komunálního odpadu na rok 2022 se hradí v hotovosti v úřední dny (pondělí a středa 7:00-11:00, 12:00-17:00 hod.) od 17.01.2022 do 31.03.2022 na MěÚ v  Pečkách, odboru životního prostředí - (přízemí budovy)

10.1.2022 14:53:06 | přečteno 2210x | tana | Celý článek
 

Plánovací kalendář svozu odpadu 2022 z domácností

popelnice

Časový harmonogram svozu odpadu ke stažení.

29.12.2021 18:07:50 | přečteno 3624x | myjj | Celý článek
 

Změna harmonogramu svozů směsného komunálního odpadu na sídlišti v Pečkách.

popelnice

Od 01.01.2022 nastává změna harmonogramu svozů směsného komunálního odpadu na sídlišti v Pečkách a to z četnosti - 2 x týdně na 1 x týdně

14.12.2021 14:12:42 | přečteno 1000x | tana | Celý článek
 
Vytvořeno 10.1.2019 8:56:14 | přečteno 4694x | tana
load