Rozšíření odděleného sběru papíru a plastu z domácností

Informace o projektu

Město Pečky uspělo se žádostí o dotaci na rozšíření separace odpadů a obdrželo od Státního fondu životního prostředí ČR částku ve výši 2.530.110,- Kč. Z těchto prostředků jsou pořízeny nádoby i pro občany na třídění papíru a plastu. Tyto nádoby bude Město Pečky bezplatně poskytovat občanům na základě „Smlouvy o výpůjčce“, která bude uzavřena během výdeje nádob.

Na základě této smlouvy budou vydávány nádoby opatřené unikátním čipem, který bude navázán na konkrétního majitele a konkrétní nemovitost a proto bude třeba při změně majitele nemovitosti či přestěhování se v rámci města tuto skutečnost nahlásit. Nádoby musí být využity pouze v rámci katastru města a nesmí být umístěny někam jinam.

Výdej nádob a uzavírání smluv

Nádoby budou vydávány v Pečeckých službách s.r.o., na adrese Tř. Jana Švermy 49, Pečky, včetně uzavření příslušné smlouvy 

Termín zahájení výdeje nádob a uzavírání smluv je od 15. června 2021

Nově zavádíme speciální čas pro výdej nádob, který bude
od 15. června 2021 do 3. září 2021, a to:
úterý  12:00 – 16:00
pátek  6:30 – 11:00

Během ostatní pracovní doby nebude možné z organizačních důvodů nádobu předat a převzít.

Změna harmonogramu svozů komunálního odpadu

Od 1. září 2021 dojde ke změně harmonogramu svozů komunálního odpadu. Pravidelný svoz komunálního odpadu bude nadále probíhat ve stejné svozové dny, pouze se bude měnit četnost z 1x týdně na 1x za 14 dní. Z kapacitních důvodů množství odpadů od občanů na sídlišti se změna svozu komunálního odpadu na sídlišti nemění.

Zavedení nového svozu tříděného papíru a plastu z domácností

Od 3. září 2021 se nově zavádí svoz tříděného papíru a plastu z domácností z vydaných nádob. Pravidelný svoz tříděného odpadu z domácností bude každý 1. pátek v měsíci.

Uvedení harmonogramu pravidelných svozů s následným pokračováním


Harmonogram pravidelných svozů odpadů z domácnosti v lokalitě Pečky – sever od 1. září 2021 

Datum

Den

Komodita

3. září 2021

pátek

tříděný odpad

6. září 2021

pondělí

směsný komunální odpad

20. září 2021

pondělí

směsný komunální odpad

1. října 2021

pátek

tříděný odpad

4. října 2021

pondělí

směsný komunální odpad

18. října 2021

pondělí

směsný komunální odpad

1. listopadu 2021

pondělí

směsný komunální odpad

5. listopadu 2021

pátek

tříděný odpad

Výše uvedený harmonogram je platný i pro následující období.

 Harmonogram pravidelných svozů odpadů z domácnosti v lokalitě Pečky – jih od 1. září 2021

Datum

Den

Komodita

3. září 2021

pátek

tříděný odpad

7. září 2021

úterý

směsný komunální odpad

21. září 2021

úterý

směsný komunální odpad

1. října 2021

pátek

tříděný odpad

5. října 2021

úterý

směsný komunální odpad

19. října 2021

úterý

směsný komunální odpad

2. listopadu 2021

úterý

směsný komunální odpad

5. listopadu 2021

pátek

tříděný odpad

Výše uvedený harmonogram je platný i pro následující období.

Svoz biologicky rozložitelných odpadů z domácností zůstává nadále nezměněn.

Výše uvedené změny navazují na novou legislativu, ke které se váže zejména nový zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech a jeho prováděcí vyhlášky. Zákon ukládá městům a obcím postupné snižování množství směsného komunálního odpadu, zvýšení vytříděnosti využitelného odpadu, ukončení skládkování nevyužitelného odpadu atd.

Výše uvedené změny harmonogramu svozů odpadů jsou vyvolány novou legislativou, která by za současné situace postupně významně navýšila náklady na odpadové hospodářství města. Realizací těchto změn bude město jednak plnit novou odpadovou legislativu a jednak bude nárůst nákladů na odpadové hospodářství pozvolný.


Vytvořeno 22.6.2021 14:45:33 | přečteno 468x | tana
load