Svoz odpadů z domácností na rok 2023

popelnice

INFORMACE  PRO  OBČANY

místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství na rok 2023

Místní poplatek za likvidaci komunálního odpadu na rok 2023 se hradí v hotovosti nebo kartou v úřední dny (pondělí a středa 7:00-11:00, 12:00-17:00 hod.) od 16.01.2023 do 31.03.2023  na MěÚ v  Pečkách, odboru životního prostředí - (přízemí budovy).


ÚHRADU POPLATKU ZA “KOMUNÁLNÍ ODPAD” LZE PROVÉST I BANKOVNÍM PŘEVODEM DO 31.03.2023.

Pro správnou identifikaci platby je nutné použít variabilní symbol, který přiděluje správce poplatku (Město Pečky).

O úhradu poplatku bankovním převodem zašlete na email  odpady@pecky.cz  jméno, datum narození a bydliště poplatníka. Následně vám budou zaslány platební údaje včetně variabilního symbolu, který zůstává v platnosti i v dalších letech, pokud nepožádáte o změnu ve stávající evidenci platby za komunální odpad. V případě potřeby známky na popelnici, sdělte požadavek v e-mailu a známka Vám bude doručena do schránky.

 

Poplatek, osvobození a úlevy stanovuje obecně závazná vyhláška  města, kterou naleznete na stránkách města. Výše poplatku 900,- Kč za osobu, byla schválena usnesením Zastupitelstva číslo UZ-125-8/22, dne 23.11.2022.  Poplatek hradí každá fyzická osoba s trvalým pobytem, fyzická osoba, které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,  fyzická osoba, které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců. Úleva 400,- Kč z poplatku je automaticky poskytnuta poplatníkovi, který v roce 2022 dovršil 75 let nebo je starší.

Fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, hradí poplatek ve výši 900,- Kč za každou nemovitost nebo byt.

Město Pečky zavedlo v roce 2022 oddělený sběr papíru a plastu z domácností. Za tímto účelem poskytuje bezplatně na základě podepsané smlouvy o výpůjčce 240 l nádoby pro domácnosti (papír, plast). Nádoby je možné si vyzvednout v Pečeckých službách, s.r.o., Tř. Jana Švermy 49, 28911 Pečky a to po podpisu smlouvy o výpůjčce:

  • v úterý od 12:00 – 14:30 hod.
  • v pátek od 6:30 – 11:00 hod. 
  • nebo po zaslání žádosti o smlouvu na e-mail: cerna@pececkesluzby.cz , kterou podepíšete, oskenujete a pošlete zpět na uvedený e-mail. Nádoby je pak možné si vyzvednout následující sobotu od 8:00 – 14:00 hod. na sběrném dvoře v Pečkách, Tř. Jana Švermy 1139, 28911 Pečky.

Bezplatný vývoz obou komodit (papíru a plastu), probíhá každý první pátek v měsíci.

ikona souboruHARMONOGRAM SVOZU ODPADŮ Z DOMÁCNOSTÍ 2023 - je upraven pro druhé pololetí roku 2023

Město Pečky

Vytvořeno 7.12.2022 15:02:06 - aktualizováno 12.9.2023 10:04:16 | přečteno 5420x | tana
load