Výsledek odpadového hospodářství města Pečky za rok 2021

popelnice

Povinné informace dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech – výsledek odpadového hospodářství města Pečky

Dne 23.12.2020 schválila vláda nový zákon o odpadech č. 541/2020 Sb. a to s účinností od 01.01.2021. 

S tímto zákonem souvisela i změna zákona o místních poplatcích. Město Pečky vydalo a zastupitelstvo města schválilo novou vyhlášku č. 2/2021 o stanovení systému odpadového hospodářství a novou vyhlášku č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Vyhláška č. 2/2021 stanovuje soustřeďování komunálního odpadu a povinnost odděleně odkládat jednotlivé komodity (biologické odpady, papír, plasty, sklo, kovy, nebezpečné odpady, objemný odpad, jedlé oleje a tuky, nápojové kartony a směsný odpad) na místa určená obcí. Poplatníkem za komunální odpad je z vyhlášky č. 3/2021 fyzická osoba přihlášená v obci nebo vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěná na území obce. Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství byl na rok 2021 stanoven ve výši 700,- Kč. K 31.12.2021 bylo ve městě Pečky a obci Velké Chvalovice celkem přihlášených 4 630 osob. V přiložené tabulce jsou uvedeny náklady na likvidaci všech odpadů ve městě v roce 2021, včetně příjmů, které město obdrželo od společnosti EKO-KOM, a.s. za množství vyseparovaného odpadu a příjmů získaných prodejem kovů. Dále je zde uvedena částka, kterou fyzické osoby uhradily prostřednictvím místního poplatku za likvidaci směsného komunálního odpadu. Celkem v roce 2021 město Pečky vynaložilo z rozpočtu města 2 860 227,39 Kč na likvidaci všech odpadů.

ikona souboruNáklady na odpady

Vytvořeno 12.7.2022 17:48:55 | přečteno 358x | tana
load