Základní informace pro občany z Ukrajiny | Основна інформація для громадян з України

UA

Informace o registraci, vízech, hledání zaměstnání, hmotné, finanční, zdravotní a psychologické pomoci. | Інформація про оформлення, візи, пошук роботи, матеріальну, фінансову, медичну та психологічну допомогу.

load