Vize pro Pečky

Na základě iniciativy radnice a zájmu budoucích pečeckých architektů o naše město jsme po celý semestr na Vysokoké škole umělecko průmyslové zabývali Pečkami

Svou práci jsme začali zevrubnou analýzou města, abychom definovali jeho hlavní problémy.

V druhé části práce jsme pracovali na stanovení vize města, která na tyto problémy reaguje a zároveň se snaží najít jeho identitu a určit další směřování. Cílem bylo takové město, ve kterém se místním příjemně žije a přespolní ho jezdí obdivovat.

V poslední části práce jsme již individuálně pracovali na konkrétních úlohách, jejichž výběr vyplývá z předchozí analýzy i vize města. Tyto projekty by měly být hmatatelnými příklady naplnění vytyčené strategie.

Už výběr témat je přínosný, jelikož ukazuje hlavní problémy a především potenciály města. Úlohy byly vypravované na akademické půdě a představují ideální řešení v horizontu mnoha let. Všechny projekty jsou však pevně spjaty s realitou a mohou posloužit jako podklad pro vypracování faktických studií podle požadavků města.

Tématu se věnovali čtyři studenti - Alžběta Brůhová, Tomáš Černý, Jan Drška a Katarina Rohdin. Na pomoci s pracemi se dále podíleli Michal Diotzegi a Tadeáš Klaban.

Jednotlivé projekty jsme vypracovávaly pod vedením Ing. arch. Jakuba Fišera a MgA. Josefa Čančíka. Projekty byly dále konzultovány s prof. akad. arch. Jindřichem Smetanou, Ing. arch. Pavlem Nasadilem, MgA. Filipem Novákem, dopravním inženýrem Ing. Antonínem Žižkovským a pečeckým architektem Ing. arch. Pavlem Švandou.
Vytvořeno 29.2.2016 13:54:38 | přečteno 4096x | alena.svejnohova
load