Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2021

volby
Starostka města Pečky podle § 15 odst 1 a 2 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplněníněkterýchdalšíchzákonů, veznění pozdějšíchpředpisů (dále jen zákon),

oznamuje:

1Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční

v pátek 8. října 2021 od 14:00 hodin do 22:00 hodin,
v sobotu 9. října 2021 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.
2. Místem konání voleb 

ve volebním okrsku č.: 1
je volební místnost: KULTURNÍ STŘEDISKO Pečky
Tř. Jana Švermy 255,

P e č k y

Svobody, V Horkách

 

ve volebním okrsku č.: 2
je volební místnost: ZÁKLADNÍ ŠKOLA – VSTUP STARÁ BUDOVA
Pečky, Tř. Jana Švermy 342

P e č k y

 Bačovská     Jungmannova     Přemyslova 
 Barákova    Lhotecká  Sladkovského
 Chvalovická    Mlýnská  Tř. jana Švermy
 J.A. Komenského   Pod Drahou  U Měnírny
 Jeronýmova  Přátelství  V.B.Třebízkého

ve volebním okrsku č.: 3
je volební místnost: ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA - VELKÝ SÁL
Pečky, Barákova 700

P e č k y

 Americká     Janáčkova     Pod Mlýnem    U Náhonu  
 Ant. Dvořáka    K. Hynka Máchy    Riegrova   
  Čsl. Legií   Kandie    Smetanova   
  Dobřichovská   Klicperova   Tahiti   
  Englova   Kmochova   Tř. 5. května   
  Františka Voláka   Mikoláše Alše   Tylova   
  Grégrova   Palackého   U Kandie   

ve volebním okrsku č.: 4
je volební místnost: MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Pečky, Tř. 5. května 241

P e č k y

 28. Října    Chelčického   Petra Bezruče  Ke Koble 
 Dělnická    Jos. Šebesty   Sokolská  
 Fügnerova   Moravská  Sportovní  
 Husovo nám.    Na Varhánkách  Tyršova  
 Chaloupeckého     Old. Dobiáše  Žerotínova  
 

ve volebním okrsku č.: 5

je volební místnost: ZÁKLADNÍ ŠKOLA – VSTUP NOVÁ BUDOVA
Pečky, Tř. Jana Švermy 342

P e č k y

 Aloise Jiráska    K. Havlíčka Borovského     Nymburská  
 Boženy Němcové   Košnarova  Prokopa Holého
 Hálkova   Letohradská  V Kaštánkách
 Hellichova   Lobňanská  Za Sadem
 Jiřího z Poděbrad   Masarykovo nám.   
 

ve volebním okrsku č.: 6

je volební místnost: KNIHOVNA VELKÉ CHVALOVICE
Pečky, Velké Chvalovice, Pečecká 166

V e l k é C h v a l o v i c e

 Dlouhá    Krátká     Pečecká  
 Jarní  Křivá  Pražská
 K Potoku  Lipová  Slepá
 Ke Dráze  Milčická   Stará
 Ke Hřišti   Nová  Sadová
 Sluneční  Zahradní  U Studně

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem).

4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti

5. Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky jiné.

6. xx)


V  Pečkách  dne  23. 9. 2021 

Mgr. Alena Švejnohová
starostka


Vytvořeno 28.9.2021 9:37:19 | přečteno 1127x | alena.svejnohova
load