Revitalizace území bývalého lesíku u rybníka Benešák

V roce 2018 musel být odstraněn smrkový porost u rybníka Benešák z důvodu napadení stromů lýkožroutem smrkovým. Po odstranění stromů a pařezů došlo k rekultivaci plochy a byla provedena příprava pro novou výsadbu stromů.
Město Pečky zadalo vypracování projektové dokumentace, kterou zpracoval ateliér Land05. Celý projekt navazuje na již vypracovaný koncept centrálního parku v Pečkách a je oživením prostoru s doplněním odpočinkové zóny pro místní obyvatele. Cílem je propojení celého parku Pečky sever s částí na jihu u rybníka a vytvoření  jednoho krajinářského celku.
V projektu je počítáno s výsadbou nových dřevin v rámci stromového i keřového patra a je zde také navržen prostor k využití jako fotbalový plácek. Budou zde vysazeny duby, střemchy, jeřáby, javory, habry, ořešáky a založeny budou dva ovocné sady, tvořené z hrušní a švestek. Keřové patro se bude nacházet lokálně a jedná se o výsadbu keřů kalin a svídy. Dojde také k založení nových trávníků. Některé travnaté plochy oproti ostatním, například v sadech jsou zde navrženy tak, aby jejich četnost kosení byla menší a aby zakvetly a plně se vyvinuly. V centrální části jsou navrženy dva piknikové stoly a závěsná  dvojhoupačka. Podél panelové cesty budou nově umístěny tři lavičky s odpadkovými koši. Sedací mobiliář má podesty z kamenné dlažby se zatravněnou spárou a houpačka má dopadovou plochu z pravého kačírku. Jiné úpravy zpevněných, dopadových ploch nebo cesty nebylo možné do projektu zapracovat a to z důvodu podmínek schváleného územního plánu města, který to neumožňuje. Přípravné práce započnou na jaře 2019 po výběrovém řízení na zhotovitele akce a vlastní  výsadba stromů proběhne na podzim tohoto roku.

ikona souboruSituační plán

Vytvořeno 3.10.2019 9:53:51 | přečteno 1747x | tana
load