Pečky - sociálně odpovědné město

Pečky - sociálně odpovědné město

logo eu esf opz

Pečky - sociálně odpovědné město


Místa realizace projektu: Pečky a okolí

Název projektu CZ: Pečky – sociálně odpovědné město

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0016101

Skutečné datum zahájení: 4. 1. 2021

Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2022


Jaký problém projekt řeší?

Zadluženost obyvatel v oblasti spotřeby, bydlení a ostatních výdajů vykazuje celorepublikově stoupající tendenci, což potvrzují data ČNB při hodnocení celkové zadluženosti domácností obyvatel v ČR. Vzrůstající tendenci má počet lidí, kteří se zadluží. Větší nárůst evidujeme i v objemu zapůjčených finančních prostředků. Stoupá průměrná částka dluhu na jednu osobu, a to jak za spotřebu, tak za bydlení. Data Bankovního a Nebankovního registru klientských informací z roku 2018 vykazují, že průměrná částka dluhu ve vazbě na spotřebu dosahuje 180 tis. korun na osobu. V oblasti bydlení pak více jak 1,5 milionu korun na osobu. 824 tis. lidí je momentálně v exekuci. Narůstá počet běžících exekucí, což zapříčiňuje vícečetná řízení, která zvyšují podíl lidí, kteří se z předlužení nemají šanci dostat. 700 tis. lidí má 2 a více exekucí najednou.

V Pečkách a Velkých Chvalovicích je dle dohledatelných dat z roku 2017 v exekučním režimu 468 obyvatel s celkovým počtem exekucí 2.411 a průměrným počtem exekucí 5,2 na osobu.

Podíl obyvatel s exekucí na počet osob nad 15 let je 12,19 %. Průměrný závazek na jednu osobu pak více jak 247 tis. Kč. Dluh poloviny těchto lidí dosahuje výše do 72 tis. Kč u druhé poloviny je to nad tuto částku, o čemž vypovídá medián jistiny.

Největší podíl na počtu exekucí mají osoby v produktivním věku a sice 76%. Podíl osob ve věku od 18 do 29 let je 14%, mladistvých 5% a stejně tak seniorů. Dále ke statistickým datům uvádíme, že nejvíce zadlužených osob je zatíženo jednou exekucí, jedná se o 35%. Téměř stejné procento dlužníků a sice 33% má 3 až 9 exekucí, 10 až 29 exekucí má 18% osob s finančním závazkem a "pouze" 2 exekuce má 13% obyvatel.


Co je cílem projektu?

Cílem projektu je zprostředkovat lidem srozumitelnou nabídku informací nestigmatizujícím způsobem tak, aby se neobávaly říci si o pomoc, dokud je jejich situace ještě řešitelná a neztratí veškerou motivaci. Obnažit téma zadluženosti natolik, aby lidé nepochybovali a nestyděli se přijít na přednášku, tematický film či do poradny ze studu nebo nedůvěry, ať už cíleně za pomocí nebo z preventivních důvodu. Sekundárním cílem je nastavit proces oddlužení u lidí z Peček a okolí.


Dílčí cíl je:

Nastavit proces oddlužení u lidí z Peček a okolí.Jaké změny jsou očekávány?

Očekáváme, že otevřením tématu zadluženosti, prostřednictvím tematických kazuistik, získají lidé povědomí o tom, že obdobný problém má více lidí a že jejich problém není ojedinělý. Že spadnout do dluhových nástrah není vůbec složité a může to potkat každého spoluobčana.

Dále pohlížíme na projekt jako na prostředek prevence sociálního vyloučení ohrožených osob.

Předpokládáme, že z našich zkušeností budou posléze čerpat i další obce, které zodpovědně přistupují k sociální situaci občanů ve své obci.

Název / popis souboruVelikost / typ souboru
ikona souboruPecky-socialne_opdovedne_mesto-informovani_o_projektu.pdf142.53 KB .pdf
Vytvořeno 22.2.2021 7:35:12 | přečteno 827x | david.ruzek
load