Výbory a komise

Komise působí jako iniciativní a poradní orgány rady města. Ze své činnosti jsou odpovědny radě, které předkládají svá stanoviska a náměty k projednání.

Obdobnou úlohu mají výbory, které navíc plní kontrolní funkci a ze své činnosti se odpovídají přímo zastupitelstvu města. Plní úkoly vzešlé z jednání zastupitelstva a předkládají jim podněty k projednání na této úrovni.

Komise rady města - volební období 2022 -2026

5.12.2022 18:36:41 - aktualizováno 17.2.2023 12:19:13 | přečteno 539x | tana | Celý článek
 

Finanční výbor

6.12.2022 10:26:58 | přečteno 1752x | milan.paluska | Celý článek
 

Kontrolní výbor

6.12.2022 10:30:45 | přečteno 1412x | alena.svejnohova | Celý článek
 

Komise pro otázky sociální, zdravotní a bytové

16.2.2023 8:52:40 | přečteno 1223x | alena.svejnohova | Celý článek
 

Komise stavebně-dopravní a ŽP

16.2.2023 8:43:24 - aktualizováno 16.2.2023 8:44:56 | přečteno 1638x | alena.svejnohova | Celý článek
 

Sbor pro občanské záležitosti

16.2.2023 8:50:58 | přečteno 1131x | alena.svejnohova | Celý článek
 

Pracovní skupina pro oslavy 100 let povýšení Peček na město

16.2.2023 8:48:27 - aktualizováno 16.2.2023 8:58:31 | přečteno 1113x | alena.svejnohova | Celý článek
 

Kulturní komise

16.2.2023 8:41:34 | přečteno 1299x | alena.svejnohova | Celý článek
 

Fond rozvoje bydlení

16.2.2023 8:49:38 - aktualizováno 16.2.2023 8:54:57 | přečteno 1275x | alena.svejnohova | Celý článek
 

Komise sportovní

16.2.2023 8:23:24 - aktualizováno 16.2.2023 8:24:01 | přečteno 1831x | alena.svejnohova | Celý článek
 
load