Komise rady města - volební období 2022 -2026

 Komise pro otázky sociální,
 zdravotní a bytové

Jméno  Funkce 
Šárka Horynová předseda
Marie Vlková člen
Mgr. Šárka Velká člen  
Mgr. Petr Zavřel člen  
Mgr. Petra Čermáková člen  
Milan Urban člen  
Ing. Věra Růžičková člen
Martina Hrázská člen  
Olga Janoušková člen  

Komise stavebně-dopravní
a životního prostředí
Jméno Funkce
Ing. Petr Dürr předseda
Lenka Třísková člen
Lubomír Metelák člen  
Antonín Černý člen  
Dušan Říha člen  
Michal Müller člen  
Ivana Trčková člen  
Tomáš Vodička člen
Jiří Katrnoška člen  
Václav Drška člen
Ing. Ivan Hruška člen  

Sbor pro občanské záležitosti
Jméno  Funkce 
Šárka Horynová předseda
Růžena Tykvová člen
Marie Vlková člen  
Zuzana Vaněčková člen  

Pracovní skupina pro oslavy 100 let
   povýšení Peček na město
Jméno Funkce
Milan Urban předseda
Michal Müller člen
Ing. Nikola Vrátná člen  
Jan Karbus člen  
Lukáš Hanzelín člen  
Ing. Hana Kuprová člen  

Komise kulturní
Jméno Funkce
Ing. Martin Jedlička předseda
Michal Müller člen
Lukáš Hanzelín člen  
Ludmila Švandová člen  
Petra Vorlíčková,DiS. člen  
Mgr. Věra Křížová člen  

 Fond rozvoje bydlení
Jméno Funkce
Ing. Martin Jedlička předseda
Ing. Karel Krištoufek člen
Vlastimil Kmoch člen  
Olga Janoušková člen  

Komise sportovní
Jméno Funkce
Zdeněk Fejfar předseda
Tomáš Růžička člen
Mgr. Pavel Kupr člen  
Jiří Katrnoška člen
Václav Drška člen  
Ladislav Kejda člen  
Ing. Aleš Staněk člen  
Ing. Pavel Krejčí člen
Michal Rumlena člen  

Školská rada (3 leté funkční období)
Jméno Funkce
Ing. Hana Kuprová člen
Mgr. Michaela Fejfarová člen
Bc. Pavlína Nepovímová,DiS. člen

Vytvořeno 5.12.2022 18:36:41 - aktualizováno 17.2.2023 12:19:13 | přečteno 487x | tana
load