Městský úřad

Město Pečky
Městský úřad, Masarykovo nám. 78, 289 11  Pečky

tel.: +420 321 785 051, volba 
fax: +420 321 785 054
e-mail: mupecky@pecky.cz

ID DS: 8zwbr8t
č.ú.: 19-1621191/0100  KB Kolín a.s.

IČ: 00239607
DIČ: CZ 00239607 (město je plátcem DPH)

Úřední dny:   
pondělí, středa: 06:30 - 11:00, 11:30 - 17:00

Ostatní dny:
úterý, čtvrtek: 7:30 - 11:00, 11:30 - 15:00
pátek: 7:00 - 11:00

Stavební úřad:
pouze v  úřední dny nebo po domluvě telefonicky 321 785 556. 

Telefonní ústředna města Pečky : +420 321 785 051

Město Pečky si aktivovalo telefonní ústřednu, dle nejvíce volaných odborů.

Seznámení s telefonní ústřednou města Pečky

 • Pro výběr odboru stavební - volte 1

 • Matrika a czech Point - volte 2 

 • Pro výběr oddělení životního prostředí a poplatky za odpad volte 3

 • Pro výběr oddělení dopravy a rybářské lístkyvolte 4

 • Pro výběr odboru ekonomicko-správní - volte 5
  • odbor ekonomický - volte 1   
  • evidence obyvatel, poplatky za psy a evidence hrobových míst - volte 2

 • Pro výběr odboru správy majetku města a bytového hospodářství - volte 6 
  • odbor správy majetku - volte 1
  • odbor bytového hospodářství - volte 2
  • investiční technik - volte 3

 • Správní orgán a přestupky - volte 7

 •  Pro přepojení na vedení města Pečky - volte 8
  • tajemnice městského úřadu - volte 1
  • starosta města - volte 2
  • místostarosta města - volte 3

 • Pro sekretariát a městský rozhlas - volte 9
 • Pro zopakování volby - volte 0


load