Městský úřad

Město Pečky
Městský úřad, Masarykovo nám. 78, 289 11  Pečky

tel.: +420 321 785 051
fax: +420 321 785 054
e-mail: mupecky@pecky.cz

ID DS: 8zwbr8t
č.ú.: 19-1621191/0100  KB Kolín a.s.

IČ: 00239607
DIČ: CZ 00239607 (město je plátcem DPH)

Úřední dny:   
pondělí, středa: 06:30 - 11:00, 11:30 - 17:00

Ostatní dny:
úterý, čtvrtek: 7:30 - 11:00, 11:30 - 15:00
pátek: 7:00 - 11:00

Stavební úřad:
pouze v  úřední dny nebo po domluvě telefonicky 321 785 556. 

load