Úřední deska

Vyhledat oznámení
Vyvěšeno v období:kalendář kalendář
Číslo jednacíVyvěšeníNázev oznámeníZdrojTyp
25.5.2023 - 25.5.2026 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města č. 25/2023 - Spolek železničních modelářů Pečky Městský úřad Pečky, ekonomický odbor smlouvy
25.5.2023 - 25.5.2026 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města č. 24/2023 - AFK Pečky Městský úřad Pečky, ekonomický odbor smlouvy
25.5.2023 - 25.5.2026 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města č. 1/2022 - TJ Spartak Pečky Městský úřad Pečky, ekonomický odbor smlouvy
25.5.2023 - 31.12.2023 Informace o zveřejnění dle zákona č. 250/2000 Sb. - rozpočtová opatření č. 3/2023 Městský úřad Pečky, ekonomický odbor informace
PEC/1960/2023 23.5.2023 - 7.6.2023 Oznámení - zahájení řízení o prodloužení platnosti společného povolení VV - "Rekonstrukce místních komunikací v části Bačov v Pečkách" Městský úřad Pečky, sekretariát veřejná vyhláška
PEC/1933/2023 19.5.2023 - 5.6.2023 VV - Oznámení o návrhu místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - ulice V Kaštánkách a Nymburská Městský úřad Pečky, sekretariát veřejná vyhláška
PEC/1868/2023 17.5.2023 - 1.6.2023 Oznámení zahájení územního řízení VV - Výstavba VO v lokalitě sídliště v Pečkách /V Horkách, Přátelství, Svobody, Lhotecká, parkoviště u garáží/ Městský úřad Pečky, stavební odbor veřejná vyhláška
10.5.2023 - 23.6.2023 Oznámení o vyhlášení konkurzu na pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy Ratenice, okres Kolín Městský úřad Pečky, sekretariát oznámení
9.5.2023 - 31.12.2023 Informace o zveřejnění dle zákona č. 250/2000 Sb. - rozpočtová opatření č. 2/2023 Městský úřad Pečky, ekonomický odbor oznámení
PEC/1511/2023 4.5.2023 - 4.5.2024 Výzva o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech k věcným břemenům KoPÚ Dobřichov Městský úřad Pečky, sekretariát oznámení
PEC/1511/2023 4.5.2023 - 19.5.2023 Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dobřichov - oznámení o vyložení soupisů nároků Městský úřad Pečky, sekretariát oznámení
PEC/1702/2023 3.5.2023 - 18.5.2023 Oznámení VV - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení na silnici II/329 Tř. Jana Švermy v Pečkách z důvodu pokládky kabelů NN Městský úřad Pečky, sekretariát veřejná vyhláška
3.5.2023 - 18.5.2023 Zápis ze zasedání ZM dne 26.4.2023 Městský úřad Pečky, sekretariát dokumenty ZM
PEC/1669/2023 3.5.2023 - 16.5.2023 Upozornění na odstávku elektřiny dne 15.5.2023 Městský úřad Pečky, sekretariát oznámení
2.5.2023 - 17.5.2023 Jednací řád zastupitelstva města Pečky Městský úřad Pečky, sekretariát dokumenty ZM
2.5.2023 - 22.5.2023 Závěrečný účet za rok 2022 - DSO Pečecký region Dobrovolný svazek obcí Pečecký region oznámení
PEC/1554/2023 25.4.2023 - 25.5.2023 Daň z nemovitých věcí na rok 2023 - VV Městský úřad Pečky, sekretariát veřejná vyhláška
19.4.2023 - 27.4.2023 Pozvánka na zasedání ZM dne 26.4.2023 Městský úřad Pečky, sekretariát dokumenty ZM
PEC/1500/2023 19.4.2023 - 4.5.2023 Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení VV - "Revitalizace Mlýnského náhonu v Pečkách" Městský úřad Pečky, sekretariát veřejná vyhláška
18.4.2023 - 16.5.2023 Oznámení o vyhlášení VŘ na obsazení pracovní pozice - Sociální pracovník Městský úřad Pečky, sekretariát výběrová řízení
18.4.2023 - 3.5.2023 Záměr - prodej pozemku č. parc. 1449/221 v obci a k.ú. Pečky Městský úřad Pečky, odbor BH vyhlašované záměry města
PEC/1408/2023 13.4.2023 - 13.5.2023 Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2022 Městský úřad Pečky, sekretariát veřejná vyhláška
PEC/1407/2023 12.4.2023 - 9.5.2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - samostatný referent/referentka odboru dopravy MěÚ Poděbrady Městský úřad Pečky, sekretariát oznámení
PEC/1386/2023 11.4.2023 - 3.5.2023 Upozornění na odstávku elektřiny dne 2.5.2023 v k.ú. Pečky Městský úřad Pečky, sekretariát oznámení
PEC/1385/2023 11.4.2023 - 29.4.2023 Upozornění na odstávku elektřiny dne 28.4.2023 v k.ú. Velké Chvalovice Městský úřad Pečky, sekretariát oznámení
PEC/1383/2023 11.4.2023 - 24.4.2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - samostatný referent/ka odboru správních činností na úseku přestupků pro územní samosprávný celek Poděbrady Městský úřad Pečky, sekretariát výběrová řízení
PEC/1382/2023 11.4.2023 - 24.4.2023 Oznámení o vyhlášení pracovní pozice - pracovník/pracovnice organizační složky Městské kulturní centrum Poděbrady Městský úřad Pečky, sekretariát výběrová řízení
PEC/1381/2023 11.4.2023 - 26.4.2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - samostatný referent/referentka odboru výstavby a územního plánování MěÚ Poděbrady Městský úřad Pečky, sekretariát výběrová řízení
PEC/1380/2023 11.4.2023 - 26.4.2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - samostatný referent/referentka odboru výstavby a územního plánování - úsek stavebního řádu - MěÚ Poděbrady Městský úřad Pečky, sekretariát výběrová řízení
PEC/1259/2023 6.4.2023 - 18.5.2023 Veřejná vyhláška - změna ÚP č. 2 ----- veřejná vyhláška
PEC/1315/2023 4.4.2023 - 25.4.2023 VŘ na obsazení pracovního místa odboru informatiky MěÚ Poděbrady Městský úřad Pečky, sekretariát výběrová řízení
4.4.2023 - 4.4.2026 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pečky č. 14/2023 - Svaz tělesně postižených Městský úřad Pečky, ekonomický odbor smlouvy
4.4.2023 - 4.4.2026 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pečky č. 7/2023 - TJ Sokol Velké Chvalovice Městský úřad Pečky, ekonomický odbor smlouvy
4.4.2023 - 4.4.2026 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pečky č. 6/2023 - Zimní turisti Pečky Městský úřad Pečky, ekonomický odbor smlouvy
4.4.2023 - 4.4.2026 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pečky č. 5/2023 - Oddíl vodní turistiky Městský úřad Pečky, ekonomický odbor smlouvy
4.4.2023 - 4.4.2026 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pečky č. 4/2023 - TJ Spartak Pečky Městský úřad Pečky, ekonomický odbor smlouvy
4.4.2023 - 4.4.2026 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pečky č. 3/2023 - AFK Pečky Městský úřad Pečky, ekonomický odbor smlouvy
4.4.2023 - 4.4.2026 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pečky č. 2/2023 - TJ Sokol Pečky Městský úřad Pečky, ekonomický odbor smlouvy
4.4.2023 - 19.4.2023 Záměr - pronájem části pozemku č. parc. 306/36 v k.ú. Pečky Městský úřad Pečky, odbor BH vyhlašované záměry města
28.3.2023 - 2.5.2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - samostatný referent/referentka odboru stavebního Městský úřad Pečky, sekretariát výběrová řízení
PEC/1164/2023 28.3.2023 - 12.4.2023 Rozhodnutí - územní rozhodnutí, VV - výměna kNN a kVN Pečky, Svobody, Lhotecká Městský úřad Pečky, stavební odbor veřejná vyhláška
PEC/1126/2023 23.3.2023 - 7.4.2023 Oznámeni VV - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - úprava dopravního značení na silnici III/32913 a místní komunikaci v k.ú.V. Chvalovice Městský úřad Pečky, sekretariát veřejná vyhláška
PEC/1097/2023 22.3.2023 - 6.4.2023 Oznámení VV - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - opravy povrchu vozovky po dokončení stavby Městský úřad Pečky, sekretariát veřejná vyhláška
PEC/1094/2023 22.3.2023 - 6.4.2023 Oznámení VV - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - omezení provozu při frézování vozovky, opravy povrchu vozovky po dokončení stavby Městský úřad Pečky, sekretariát veřejná vyhláška
PEC/1098/2023 22.3.2023 - 13.4.2023 Upozornění na odstávku elektřiny dne 12.4.2023 Městský úřad Pečky, sekretariát oznámení
PEC/1077/2023 21.3.2023 - 12.4.2023 Upozornění na odstávku elektřiny dne 11.4.2023 Městský úřad Pečky, sekretariát oznámení
21.3.2023 - 31.12.2023 Informace o zveřejnění dle zákona č. 250/2000 Sb. - rozpočtová opatření č. 1/2023 Městský úřad Pečky, ekonomický odbor informace
PEC/1033/2023 17.3.2023 - 3.4.2023 VV - rozhodnutí - NYPEČ zdvojení, Pečky - Vrbová Lhota Městský úřad Pečky, sekretariát veřejná vyhláška
PEC/1002/2023 15.3.2023 - 22.4.2023 DV - R.Novák Městský úřad Pečky, sekretariát dražby, exekuce
15.3.2023 - 18.4.2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovní pozice "Referent přípravy a realizace investic" Městský úřad Pečky, sekretariát výběrová řízení
PEC/974/2023 13.3.2023 - 28.3.2023 Doručení veřejnou vyhláškou J.Fedaková Městský úřad Pečky, sekretariát veřejná vyhláška
PEC/927/2023 8.3.2023 - 23.3.2023 Oznámení VV - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - uzavírka chodníku při výstavbě úpravny vod ul. P. Bezruče v Pečkách Městský úřad Pečky, sekretariát veřejná vyhláška
PEC/887/2023 6.3.2023 - 21.3.2023 Oznámení o vyhlášení VŘ na obsazení pracovního místa odboru správy a rozvoje města, oddělení správy majetku - správa zeleně MěÚ Poděbrady Městský úřad Pečky, sekretariát výběrová řízení
1.3.2023 - 16.3.2023 Zveřejnění záměru - pronájem části pozemku č. parc. 993 v obci a k.ú. Pečky Městský úřad Pečky, odbor BH vyhlašované záměry města
PEC/771/2023 22.2.2023 - 10.4.2023 Neznámý vlastník - informace únor 2023 - seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků Městský úřad Pečky, sekretariát oznámení
PRC/770/2023 22.2.2023 - 24.5.2023 Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2023 Městský úřad Pečky, sekretariát oznámení
PEC/759/2023 21.2.2023 - 8.3.2023 Rozhodnutí - Závěr zjišťovacího řízení doručované VV - Obchodní centrum Pečky Městský úřad Pečky, sekretariát veřejná vyhláška
PEC/761/2023 21.2.2023 - 11.3.2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa odboru výstavby MěÚ Poděbrady Městský úřad Pečky, sekretariát výběrová řízení
20.2.2023 - 7.3.2023 Zápis ze zasedání ZM dne 15.2.2023 Městský úřad Pečky, sekretariát dokumenty ZM
PEC/702/2023 17.2.2023 - 14.3.2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa odboru informatiky - správce sítě, elektronická komunikace MěÚ Poděbrady Městský úřad Pečky, sekretariát výběrová řízení
14.2.2023 - 1.3.2023 Záměr - výpůjčka nebytového prostoru, Masarykovo nám. 78 Pečky Městský úřad Pečky, odbor BH vyhlašované záměry města
PEC/606/2023 9.2.2023 - 24.2.2023 Doručení veřejnou vyhláškou T.Fiala Městský úřad Pečky, sekretariát veřejná vyhláška
8.2.2023 - 16.2.2023 Pozvánka na zasedání ZM dne 15.2.2023 Městský úřad Pečky, sekretariát dokumenty ZM
PEC/569/2023 8.2.2023 - 23.2.2023 Oznámení zahájení územního řízení VV - Pečky, Svobody, výměna kNN a kVN, Pečky Lhotecká čp. 886 Městský úřad Pečky, stavební odbor veřejná vyhláška
31.1.2023 - 24.2.2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - Referent přípravy a realizace investic Městský úřad Pečky, sekretariát výběrová řízení
28.1.2023 - 13.2.2023 Výsledky voleb - volba prezidenta ČR II. kolo Městský úřad Pečky, sekretariát oznámení
PEC/383/2023 26.1.2023 - 10.2.2023 Veřejná vyhláška k pozvánce na šetření hranic KoPU Pečky Městský úřad Pečky, sekretariát veřejná vyhláška
24.1.2023 - 8.2.2023 Záměr - pronájem prostor sloužících podnikání, ul. P. Bezruče čp. 139, Pečky Městský úřad Pečky, odbor BH vyhlašované záměry města
PEC/409/2023 24.1.2023 - 8.2.2023 Oznámení zahájení společného řízení VV - novostavba 2 RD Plaňany, Náměstí čp. 42 Městský úřad Pečky, stavební odbor veřejná vyhláška
24.1.2023 - 27.2.2023 Pozvánka na valnou hromadu Honebního společenstva Radim Městský úřad Pečky, sekretariát oznámení
16.1.2023 - 29.1.2023 Oznámení o době a místě konání II. kola volby prezidenta Městský úřad Pečky, ekonomický odbor oznámení
14.1.2023 - 26.1.2023 Výsledky voleb - volba prezidenta ČR I. kolo Městský úřad Pečky, sekretariát oznámení
PEC/220/2023 12.1.2023 - 27.1.2023 Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - "Pečecká desítka" dne 11.3.2023 Městský úřad Pečky, stavební odbor veřejná vyhláška
10.1.2023 - 26.1.2023 Vyhlášení výběrového řízení na obsazení místa strážníka Městské policie Pečky Městský úřad Pečky, sekretariát výběrová řízení
PEC/178/2023 10.1.2023 - 25.1.2023 Oznámení VV - zahájení řízení o prodloužení platnosti - NYPEČ zdvojení, Pečky - Vrbová Lhota Městský úřad Pečky, sekretariát veřejná vyhláška
PEC/160/2023 10.1.2023 - 31.1.2023 Telefonní číslo pro žadatele v izolaci/karanténě z důvodu nemoci Covid-19 o zvláštní přenosnou volební schránku - volba prezidenta ČR Městský úřad Pečky, ekonomický odbor oznámení
4.1.2023 - 31.1.2023 Telefonní číslo pro žadatele o zvláštní přenosnou volební schránku Městský úřad Pečky, ekonomický odbor oznámení
2.1.2023 - 17.1.2023 Zveřejnění záměru - pronájem nebytového prostoru v ulici Tř. 5. května čp. 431, Pečky Městský úřad Pečky, odbor BH vyhlašované záměry města
PEC/14/2023 2.1.2023 - 17.1.2023 Veřejná vyhláška o uložení písemnosti - Místní domovina domkařů v Hradeníně Městský úřad Pečky, stavební odbor veřejná vyhláška
2.1.2023 - 17.1.2023 Valná hromada - Myslivecký spolek Pečky Městský úřad Pečky, sekretariát oznámení
PEC/2/2023 2.1.2023 - 17.1.2023 Doručení veřejnou vyhláškou T.Fiala Městský úřad Pečky, sekretariát veřejná vyhláška
29.12.2022 - 31.1.2023 Umístění volebních stanovišť ve Středočeském volebním kraji pro volby prezidenta ČR 2023 Městský úřad Pečky, sekretariát oznámení
29.12.2022 - 31.1.2023 Přehled o telefonním spojení do volebních místností - volba prezidenta ČR Městský úřad Pečky, ekonomický odbor oznámení
21.12.2022 - 31.1.2023 Oznámení o době a místě konání volby prezidenta Městský úřad Pečky, ekonomický odbor oznámení
20.12.2022 - 31.3.2023 Informace o zveřejnění dle zákona č. 250/2000 Sb., - rozpočtová opatření č. 17/2022 Městský úřad Pečky, ekonomický odbor oznámení
20.12.2022 - 31.12.2023 Informace o zveřejnění dle zákona č. 250/2000 Sb., rozpočet města na rok 2023 a Střednědobý výhled rozpočtu 2023 - 2026 Městský úřad Pečky, ekonomický odbor oznámení
PEC/5104/2022 19.12.2022 - 18.1.2023 Posuzování vlivů na ŽP - zahájení zjišťovacího řízení záměru "Obchodní centrum Pečky" Městský úřad Pečky, stavební odbor oznámení
16.12.2022 - 2.1.2023 Zápis ze zasedání ZM dne 14.12.2022 Městský úřad Pečky, sekretariát dokumenty ZM
15.12.2022 - 30.12.2022 Doručení veřejnou vyhláškou M.Mujajová Městský úřad Pečky, sekretariát veřejná vyhláška
15.12.2022 - 6.1.2023 Oznámení o termínu školení členů OVK - volba prezidenta ČR ve dnech 13. a 14. ledna 2023 Městský úřad Pečky, sekretariát oznámení
15.12.2022 - 21.12.2022 Oznámení o svolání prvního zasedání OVK - volba prezidenta ČR ve dnech 13. a 14. ledna 2023 Městský úřad Pečky, sekretariát oznámení
PEC/5042/2022 13.12.2022 - 17.1.2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - samostatný referent/referentka odboru výstavby MěÚ Poděbrady Městský úřad Pečky, sekretariát výběrová řízení
12.12.2022 - 21.1.2023 DV - J.Rabenseifer Městský úřad Pečky, sekretariát dražby, exekuce
PEC/4983/2022 9.12.2022 - 27.12.2022 Rozhodnutí, veřejná vyhláška, vydání společného ÚR a stavebního povolení na stavbu "Dobudování stezky pro pěší a cyklisty v ul. Milčická ve V. Chvalovicích" Městský úřad Pečky, sekretariát veřejná vyhláška
8.12.2022 - 31.12.2022 DSO - návrh rozpočtu 2023 a střednědobého výhledu 2024-2025 Dobrovolný svazek obcí Pečecký region oznámení
7.12.2022 - 15.12.2022 Pozvánka na zasedání ZM dne 14.12.2022 Městský úřad Pečky, sekretariát dokumenty ZM
PEC/4936/2022 6.12.2022 - 10.1.2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa vedoucí oddělení správy majetku - město Poděbrady Městský úřad Pečky, sekretariát výběrová řízení
6.12.2022 - 31.1.2023 Informace o zveřejnění dle zákona č. 250/2000 Sb. - návrhy rozpočtů na rok 2023 a střednědobých výhledů rozpočtu příspěvkových organizací města Městský úřad Pečky, ekonomický odbor oznámení
6.12.2022 - 31.12.2022 Informace o zveřejnění dle zákona č. 250/2000 Sb. - rozpočtová opatření č. 16/2022 Městský úřad Pečky, ekonomický odbor oznámení
PEC/4836/2022 30.11.2022 - 2.1.2023 Oznámení o vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek Městský úřad Pečky, sekretariát oznámení
Vytvořeno 9.5.2015 12:34:33 | přečteno 433450x | ernest
load