Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - sociální pracovník

Tajemnice Městského úřadu Pečky vyhlašuje podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících samosprávných celků a o změně některých zákonů (dále jen „zákon“), výběrové řízení na obsazení pracovní pozice

Sociální pracovník

Název územního samosprávného celku: Město Pečky

Druh a místo výkonu práce: sociální pracovník Městského úřadu Pečky

Zákonné předpoklady podle § 4 zákona: věk nad 18 let, občan ČR, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, znalost českého jazyka.

Kvalifikační požadavky:

 • Střední odborné vzdělání, vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání sociálního směru (Zákon č.108/2006 Sb. o sociálních službách)

Další požadavky:

 • znalost příslušných právních předpisů - Zákony č. 359/1999 Sb., č..366/2011 Sb.
 • psychická odolnost, samostatnost, komunikativnost
 • schopnost citlivého přístupu při jednání s klienty
 • uživatelská znalost práce na PC (Word, Excel, internet)
 • ochota ke stálému prohlubování kvalifikace
 • řidičský průkaz skupiny B

Výhodou bude:

 • praxe v oblasti sociálních služeb

Náležitosti přihlášky:

 • jméno, příjmení, titul uchazeče
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • číslo OP (číslo dokladu o povolení k pobytu, jestliže jde o cizího státního příslušníka)
 • datum a podpis

Přílohy přihlášky:

 • profesní životopis (údaje o dosavadních zaměstnáních, odborné znalosti a dovednosti)
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Platové zařazení: 10. platová třída (Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce a Nařízení vlády č. 564/2006 Sb. – zkrácený pracovní úvazek

Termín nástupu do pracovního poměru na dobu neurčitou: od 1.června 2023 nebo dohodou

Přihlášky s požadovanými doklady zasílejte nejpozději do 15. května 2023 na adresu:

Městský úřad Pečky, tajemnice MěÚ, Masarykovo nám. 78, 289 11 Pečky.

Obálku označte slovy „Výběrové řízení – sociální pracovník – neotevírat“.

Kontaktní osoba pro podávání informací:

Bc. Pavlína Nepovímová, tajemnice MěÚ Pečky, tel. 321 785 570, mobil 607 025 406

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení a formulář přihlášky si lze vyzvednout v podatelně Městského úřadu Pečky na výše uvedené adrese nebo ho naleznete na elektronické úřední desce Městského úřadu Pečky na adrese: www.pecky.cz

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit.

V Pečkách dne 17. dubna 2023

Bc. Pavlína Nepovímová, DiS.
tajemnice Městského úřadu Pečky

Vytvořeno 18.4.2023 16:40:14 | přečteno 521x | tana
load