Parkování

Parkovací lístek

Co dělat, když za stěračem svého vozidla naleznete tzv. parkovací lístek?

Na výzvě pro osobu podezřelou ze spáchání přestupku tzv. parkovacím lístku naleznete specifikaci přestupku, pro který byla výzva vystavena, rovněž je zde uvedeno místo přestupkového jednání a údaje k vozidlu, kterým byl přestupek spáchán. Velmi důležitou informací je lhůta, ve které je třeba se dostavit na služebnu Městské policie, jejíž adresa je taktéž uvedena na výzvě (Pečky, J.A. Komenského čp. 184).

K projednání přestupku s sebou potřebujete:

  • výzvu pro osobu podezřelou ze spáchání přestupku, tzv."parkovací lístek"
  • doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas)

Pokud se na příslušnou služebnu MP ve lhůtě nedostavíte, obdržíte předvolání s Odboru dopravy Městského úřadu v Kolíně, kde vám již hrozí uložení značně citelnější pokuty.

Kdy je strážník oprávněn namontovat TPZOV - tzv. "botičku" ?

Strážník může nasadit technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla ( dále jen TPZOV) jen v případech, kdy mu to umožňuje §17 a zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii. Těmito případy jsou:

  • ponechání vozidla na místě, kde je ponechání vozidla zakázáno zákazem vyplývajícím z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
  • stojí-li vozidlo na chodníku, kde to není povoleno
  • je-li vozidlem proveden neoprávněný zábor veřejného prostranství a řidič se v blízkosti vozidla nezdržuje

Vytvořeno 21.4.2021 14:30:10 | přečteno 894x | oto.poidinger
load