Sociální šatník

V ulici V. B. Třebízského čp. 81 (naproti zdravotnímu středisku). Určen pro rodiny i jednotlivce v obtížné životní situaci. Cílem je poskytnout základní ošacení těm, kteří nemají potřebné finanční prostředky. Přístupný po dohodě se sociální pracovnicí města Mgr. Šárkou Velkou, tel. 602 543 396, e-mail: sarka.velka@pecky.cz

Změna poskytované služby

MĚNÍME koncept charitativního šatníku na RE-USE ŠATNÍK/PŮJČOVNU ODĚVŮ.

Před 6. měsíci byl spuštěn pilotní projekt sociálního šatníku v Pečkách. Vybudovali jsme ho z důvodu sociální odpovědnosti a pravidla provozování jsme nastavili velmi volně. Nyní máme data získaná z půlročního provozu a rádi bychom na jejich základě službu upravili. Chceme změnit koncepci Šatníku a spustit ji po přestěhování do nových prostor.

STÁVAJÍCÍ SITUACE V SOCIÁLNÍM ŠATNÍKU

98% stávajících klientů jsou Romové/romské rodiny, které do šatníku chodí velmi často, někteří dokonce v pravidelných intervalech. Klienti do šatníku chodí jako do obchodu, odnášejí si často velké množství oblečení s  tím rozdílem, že za odebrané zboží neplatí. Šetřením v terénu bylo zjištěno, že část materiální pomoci je předprodávána v rámci romských komunit do romských secondhandů.). 

Naši klienti svým jednáním křiví původní myšlenku a snahu města pomoci v dobré víře potřebným obyvatelům města. Pravidla provozování Šatníku jsou v tuto chvíli mnohem benevolentnější, než u šatníků provozovaných např. Charitou či Diakonií. Ze strany klientů se prokazatelně jedná o zneužívání služby. Tímto dochází k pokřivování služeb a nechtěné podpoře nezodpovědného a nežádoucího chování romské menšiny

Změna koncepce je nutná, aby byla čitelná pro klienty/zájemce o služby, a také, aby byla čitelná a odpovědná pro obyvatele, kteří podporují Šatník vlastním vyřazeným oblečením a předměty z domácnosti

CO CHCEME

Město chce nadále provozovat Šatník pro potřebné občany, proto je třeba:
 1. zamezit zneužívání materiální pomoci klienty,
 2. zefektivnit využití materiální podpory skrze cílenou redistribuci (viz níže),
 3. nastavit pravidlo návratnosti materiální pomoci, s cílem posílení odpovědného přístupu klientů k udržitelnosti služby (viz níže).

JAK BY MĚLA SLUŽBA NOVĚ VYPADAT

 • Služba se změní z „volného výběru věcí klienty“ na řízenou redistribuci s požadavkem návratnosti věcí zpět do šatníku. A to po jejich obnošení, zničení či ukončení sezóny. 
 • Bude zrušena dosud zavedená otevírací doba Út a Čt 8-12 h. Výdej materiální pomoci bude probíhat na základě předchozího kontaktu pracovnice s klientem a zhodnocení potřebnosti, a to v den a čas, který stanoví sociální pracovnice.
 • Jedna návštěva v šatníku opravňuje jednotlivce či rodinu odnést si max. 1 tašku věcí nebo 5 kusů oděvů/domácích potřeb. Pravidlo se nevztahuje na knihy.
 • Zapůjčené věci se budou vydávat na váhu.
 • O zápůjčce bude vedena evidence, kde bude uvedeno: jméno, příjmení, bydliště osoby, datum zápůjčky a hmotnost. 
 • Pokud budou klienti službu opakovaně užívat, budou muset vracet zapůjčené věci zpět do šatníku. (Vrácené oděvy budou odeslány k druhotnému ekologickému zpracování do Diakonie Broumov).
 • Pro opakované užívání této služby klienty je nezbytné, aby klienti v přiměřeném čase průběžně vraceli stejnou nebo přibližnou váhu zapůjčených věcí. Jinak jim nebude nic dalšího vydáno.
 • Pravidlo návratnosti platí pouze pro oblečení, nikoliv pro domácí potřeby, hračky, kola, knihy, apod.Vytvořeno 29.3.2021 18:02:31 - aktualizováno 30.11.2021 15:19:41 | přečteno 1052x | david.ruzek
load