Logopedie

Logoučebna


Logopedická péče pro děti "ŘÍKÁNÍ"


Naše logopedická poradna zajišťuje pravidelnou individuální péči pro děti s potřebou nápravy logopedických vad.


Kdo s dětmi pracuje:

Lekce nápravy řeči vašich dětí vede preventistka řečové výchovy Mgr. Hana Maudrová (učitelka ZŠ Hradištko). Při jejích sezeních (25 min.) jsou vždy přítomni i rodiče nebo jiný rodinný příslušník, a to z důvodu nácviku způsobu práce s dětmi v domácím prostředí. Samozřejmostí je individuální přístup ke každému dítěti, nové i osvědčené metody logopedické práce. Péče probíhá ve čtrnáctidenních cyklech, kdy dítě s doprovodem navštěvuje speciální učebnu v prostorách Vzdělávacího centra Pečky.

Úhrada péče:

Jedno sezení (25 minut) stojí 130,- Kč a je splatné na začátku každého měsíce hotově v kanceláři VCP. Nespolupracujeme s pojišťovnami.

Jak postupovat v případě nemoci dítěte:

Každý klient má rezervovanou svou hodinu, která je výhradně v jeho finanční režii. V případě nemoci dítěte je po včasné omluvě (2 dny předem) možnost koordinátorem oslovit náhradníka z řad absolventů péče. Pokud tito přijmou nabídku „kontrolní hodiny“, plně ji hradí. Pokud se toto nezdaří, je úhrada „prázdné hodiny“ na původním klientovi. Toto je z důvodu úhrady přítomnosti dojíždějícího lektora a jeho připravenost práce s očekávaným dítětem.

Podmínka přijetí dítěte do péče:

Aby mohlo být s dítětem kvalitně pracováno, je potřeba, aby absolvovalo vstupní vyšetření, během něhož je sledována jeho úroveň komunikačních schopností. Na závěr je navržen optimální postup při řešení logopedických vad. Pokud dítě toto vyšetření z jiného zařízení již má, je předáno lektorovi (nesmí být starší jednoho roku). V opačném případě naše zařízení tuto diagnostiku zajišťuje prostřednictvím Mgr. Jany Králové – Doušové (klinické diagnostičky), která po naplnění počtu 5 zájemců o toto vyšetření ordinuje přímo ve VCP.

Způsob přihlášení dítěte k logopedické péči:

Po telefonické domluvě s koordinátorkou VCP je dítě zařazeno do pořadníku diagnostiky, který je zároveň pořadníkem zařazení dítěte do uvolňujících se hodin. V momentě zajištění termínu diagnostiky je klient telefonicky informován. To platí i v případě zařazení do uvolněných hodin.


Kontakt na kancelář VCP:
Mgr. Jana Kusá, koordinátor
Tel.: 724 811 636
E-mail.: info@vzcentrum.czload